Osa 28 - Helppo konsti parantaa tarkkaavaisuutta

[fa icon="calendar'] 07.03.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

 

Lue lisää

Osa 27 - Emme voi oppia sellaista, jota emme tiedosta

[fa icon="calendar'] 04.03.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

 

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 27 - Emme voi oppia sellaista, jota emme tiedosta

 

Tarkkaavaisuudeksi kutsutaan niitä kognitiivisia prosesseja jotka mahdollistavat tavoitteellisen toiminnan suhteessa ulkopuoliseen maailmaan. Lyhyesti ilmaistuna tarkkaavaisuus on huomion kohdistamista johonkin ulkoiseen kohteeseen tai toimintaan.

Lue lisää

Osa 26 - Kolmen karkin tarkkaavaisuus

[fa icon="calendar'] 28.02.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 26 - Kolmen karkin tarkkaavaisuus

Opetin erityisopettajaurani alussa 5-6 luokan erityisluokkaa opettajankoulutukseni ollessa vielä kesken. Kun aloitin luokan kanssa työskentelyn elokuussa, oppilaiden kyky tehdä tehtäviä oli olematon. Koska opiskeluni oli yhä kesken, ajattelun taitoni vielä erittäin puutteelliset eikä minulla ollut juuri työkokemusta, en ymmärtänyt oppimisen peruspilareista tai edes opettamisesta paljoakaan siinä vaiheessa. Sen verran kuitenkin tajusin, että näiden lasten tarkkaavaisuudessa oli vakavia haasteita.

Lue lisää

Osa 25 - Sisäisen motivaation merkitys työssä

[fa icon="calendar'] 14.02.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Lue lisää

Osa 24 - Oppiminen alkaa motivaatiosta

[fa icon="calendar'] 11.02.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 24 - Oppiminen alkaa motivaatiosta

Ei ole sattumaa, että oppimisen peruspilareista ensimmäisenä esiteltiin motivaatio. Kaikki oppiminen alkaa jonkinasteisesta kiinnostuksesta, tai jos ei kiinnostuksesta, niin ainakin orientaatiosta. Kaikki tiedon vastaanottaminen alkaa aistihavainnosta. Tämä edellyttää tarkkaavaisuuden suuntaamista, mutta tarkkaavaisuuden suuntaamiseen pitää olla halu ja tavoite. Mikäli ihminen ei tietoisesti tai tiedostamatta halua suunnata tarkkaavaisuutta tiettyyn oppimistehtävään tai haasteeseen, hän ei edes raota oppimisen porttia. Kaikki oppiminen alkaa jonkinasteisesta motivaatiosta.

Lue lisää

Osa 23 - Kiinnostaako?

[fa icon="calendar'] 07.02.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Lue lisää

Osa 22 - Tunteet ja motivaatio

[fa icon="calendar'] 04.02.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Lue lisää

Osa 21 - Flow ja oppiminen

[fa icon="calendar'] 01.02.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Lue lisää

Osa 20 - Flow-kokemus

[fa icon="calendar'] 28.01.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Lue lisää

Osa 19 - Muovautuvat aivot

[fa icon="calendar'] 24.01.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

 

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 19 - Muovautuvat aivot

On nimittäin niin, että käsityksemme aivoista ovat muuttuneet perinteisten älykkyystestien kehittämisen jälkeen viime vuosien aikana huimasti. Aivojen muovautuvuuden eli plastisiteetin on havaittu olevan aivan uskomattoman monipuolinen ominaisuus. Vuosisatoja luultiin, että aivot ovat muuttumattomat ja pysyvät. Sanottiin, että “ei voi kauhalla ottaa, jos on lusikalla annettu”. No, nykyään tiedetään, että kauhalla voi tosiaan ottaa, jos aivoja harjoitetaan.

Lue lisää