Kantapään kautta

[fa icon="calendar'] 25.09.2015  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi

Usein törmää keskusteluun tai jonkun muisteluun siitä, miksi koulussa on aikanaan ollut tai on vieläkin niin epämotivoivaa ja tylsää. Samoin ihmiset kokevat kouluoppimisen tai opiskelun hankalaksi ja työlääksi. Melko yleistä on ajatella niin, että mitä helpompaa ja hauskempaa oppiminen on, sitä parempaa on oppimisen laatu. Luonnollisesti tämä pitää paikkansa monessa tilanteessa. Sisäisesti motivoitunut ja mahdollisesti flow-tilassa kiitävä oppija varmasti usein oppiikin helposti ja oppimistulokset ovat myös laadullisesti arvioituna loistavia.

Lue lisää