Osa 25 - Sisäisen motivaation merkitys työssä

[fa icon="calendar'] 14.02.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Lue lisää

Osa 24 - Oppiminen alkaa motivaatiosta

[fa icon="calendar'] 11.02.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 24 - Oppiminen alkaa motivaatiosta

Ei ole sattumaa, että oppimisen peruspilareista ensimmäisenä esiteltiin motivaatio. Kaikki oppiminen alkaa jonkinasteisesta kiinnostuksesta, tai jos ei kiinnostuksesta, niin ainakin orientaatiosta. Kaikki tiedon vastaanottaminen alkaa aistihavainnosta. Tämä edellyttää tarkkaavaisuuden suuntaamista, mutta tarkkaavaisuuden suuntaamiseen pitää olla halu ja tavoite. Mikäli ihminen ei tietoisesti tai tiedostamatta halua suunnata tarkkaavaisuutta tiettyyn oppimistehtävään tai haasteeseen, hän ei edes raota oppimisen porttia. Kaikki oppiminen alkaa jonkinasteisesta motivaatiosta.

Lue lisää

Osa 23 - Kiinnostaako?

[fa icon="calendar'] 07.02.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Lue lisää

Osa 22 - Tunteet ja motivaatio

[fa icon="calendar'] 04.02.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Lue lisää

Osa 21 - Flow ja oppiminen

[fa icon="calendar'] 01.02.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Lue lisää

Osa 20 - Flow-kokemus

[fa icon="calendar'] 28.01.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Lue lisää

Osa 19 - Muovautuvat aivot

[fa icon="calendar'] 24.01.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

 

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 19 - Muovautuvat aivot

On nimittäin niin, että käsityksemme aivoista ovat muuttuneet perinteisten älykkyystestien kehittämisen jälkeen viime vuosien aikana huimasti. Aivojen muovautuvuuden eli plastisiteetin on havaittu olevan aivan uskomattoman monipuolinen ominaisuus. Vuosisatoja luultiin, että aivot ovat muuttumattomat ja pysyvät. Sanottiin, että “ei voi kauhalla ottaa, jos on lusikalla annettu”. No, nykyään tiedetään, että kauhalla voi tosiaan ottaa, jos aivoja harjoitetaan.

Lue lisää

Osa 18 - Pessimisti ei opi

[fa icon="calendar'] 21.01.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

 

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 18 - Pessimisti ei opi

Älykkyys on pitkään nähty psykologiassa muuttumattomana ja synnynnäisenä ominaisuutena. Se, mistä tekijöistä älykkyys koostuu vaihtelee eri teorioissa. Käytettyjä ovat esimerkiksi Thurstonen seitsemän peruskyvyn määrittely, jossa älykkyyden taustalla olevat tekijät on jaoteltu seuraavasti:

  1. Kielellinen ymmärrys

  2. Kielellinen sujuvuus

  3. Numeerinen kyky

  4. Avaruudellinen hahmottaminen

  5. Muisti

  6. Päättelykyky

  7. Havaitsemisen nopeus

Lue lisää

Osa 17 - Samassa veneessä

[fa icon="calendar'] 17.01.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

 

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 17 - Samassa veneessä

Malcom Gladwellin kirjassa Daavid ja Goljat kuvataan lahjakkaan Caroline Sacksin tapaus. Hän pääsi opiskelemaan luonnontieteitä arvostettuun Brownin yliopistoon. Vaikka Caroline oli ollut erittäin hyvä opiskelija, vertasi hän Brownissa itseään muihin ja huomasikin olevansa vain keskiverto opiskelija. Todellisuudessa tämä tarkoitti sitä, että Caroline oli varmasti luonnontieteiden opiskelijana parhaan prosentin joukossa koko USA:ssa. Tätä hänen oli kuitenkin mahdoton hahmottaa. Koska kyseessä oli todellinen huippukoulu, myöskään arvosanat eivät tulleet helposti. Saatuaan kemian kurssista arvosanan B-, Caroline oli shokissa. Hän ei ollut koskaan saanut niin alhaista (hyvän alaraja) arvosanaa mistään luonnontieteen kurssista. Asiat pahenivat. Orgaanisen kemian kurssin aikana Caroline ei enää kestänyt riittämättömyyden tunnettaan ja sai tarpeekseen. Hän vertasi itseään muihin, koki epäonnistumisen tunteen ja lopetti opiskelun. Hän oli ollut pienen lammen iso kala, eikä kestänyt olla ison lammen pieni kala. Tätä kokemusta kutsutaan “suhteelliseksi deprivaatioksi”. Tämä tarkoittaa, että vertaamme itseämme niihin, jotka ovat kanssamme “samassa veneessä”. Emme siis absoluuttisesti kaikkiin ihmisiin. Sosiaalinen konteksti kehystää yleensä aina motivaatiotamme ja muodostamme minäpystyvyysuskomuksemme tahtomattamme suhteessa muihin.

Lue lisää

Osa 16 - Minä pystyn

[fa icon="calendar'] 14.01.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

 

 

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 16 - Minä pystyn

 Albert Banduran kehittämään sosiaalisen oppimisen teoriaan kuuluu ajatus tarkkailevasta ja erityisesti jäljittelevästä oppimisesta. Sosiaalinen ympäristö ja toimintakulttuuri myös opettaa sen, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei-toivottavaa käytöstä. Sosiaalinen oppiminen voi myös tarkoittaa sellaista toimintaa, jossa ryhmän läsnäolo tuottaa paremman motivaation toimintaan (vaikkapa kuntoilu yhdessä) tai vahvistaa ei-toivottua käytöstä (joukossa tyhmyys tiivistyy-ajatus). Matematiikan ryhmässä oli pyrkimys myös luoda positiivista ryhmähenkeä, joka tukisi oppimista ja minäpystyvyyttä.

Lue lisää