Loukomiehen koulu podcast - Osa 19 - Emilia Lahti

[fa icon="calendar'] 15.06.2017  |  Tuomo Loukomies  |  Podcast

Emilia Lahti Shownotes

Emilia Lahti on psykologian tutkija, joka on opiskellut legendaaristen positiivisen psykologian isän, Martin Seligmanin sekä mm. Grit- kirjan kirjoittajan Angela Duckworthin kanssa. Duckworth myös mainitsee Emilian ja sisun kirjassaan.

Suomessa Emilia on tullut tunnetuksi “sisututkijana”, koska hänen tutkimuksensa Angela Duckworthin ohjauksessa käsitteli Sisun käsitettä, jolle ei löydy suoraa vastinetta muista kielistä. Sisu eroaa jonkin verran englannin kielen käsitteistä Grit, Perseverence ja Resiliance. Tavoitteena saattaa jopa olla vakiinnuttaa Sisun käsite kansainväliseen psykologian termistöön.

Lue lisää

Vapaudu ajattelusi kahleista

[fa icon="calendar'] 05.06.2017  |  Tuomo Loukomies  |  Oppiminen

Vapaudu ajattelusi kahleista - webinaari

“Olen impulsiivinen tunneihminen”. Ihminen voi määritellä itsensä monella tavalla. Olemme lapsesta saaneet osaksemme erilaisia leimoja siitä millaisia olemme. Leimoista tulee vähitellen osa identiteettiämme. Valitettavasti näin saatetaan rakentaa ajattelutapa, jota voisi kutsua lukkiutuneeksi ajatteluksi. Lukkiutuneen ajattelutavan tunnusmerkki on etukäteen leimata kasvu ja oppiminen mahdottomiksi ja muutos huonoksi. Lukkiutuneessa ajattelussa oma mielemme alkaa suojella nykytilaa ja pelkää uusien asioiden yrittämistä.

Lue lisää