« takaisin

Osa 5 - Ymmärtävän lukemisen strategia

[fa icon="calendar'] 26.11.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

karim-ghantous-333364-unsplash

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 5 - Ymmärtävän lukemisen strategia

Ymmärtävässä lukemisessa on neljä vaihetta. Tärkeimmät niistä ovat vaiheet 2 ja 3. Ei kuitenkaan kannata unohtaa ensimmäistä eikä viimeistäkään. Niillä on suuri merkitys oppimiselle ja säilömuistin toiminnalle. Koko ymmärtävän lukemisen strategia on tehty palvelemaan työmuistin toimintaa.

1. Ennakointi

Luodaan kokonaiskuva tekstistä ja aihepiiristä. Luodaan mielikuva siitä, mihin vanhaan ja tuttuun asiaan teksti liittyy.

Keinot:

  • silmäily, otsikot, sisällysluettelo, kuvat, kuvatekstit, ennakoivat kysymykset aiheesta, mitä tunnilla puhuttiin, vihko

 

2. Tiedon kerääminen

Varsinainen tekstin lukeminen. Tarkoitus sisäistää tekstistä olennaiset asiat ja erottaa ne epäolennaisesta.

Keinot:

  • tekstin jako osiin*, jokaisen osan otsikointi ideavirkkein, alleviivaukset mahdollisesti usealla värillä, omat muistiinpanot tekstistä esim. ranskalaisin viivoin

 

3. Prosessointi

Käytetään työmuistia ja luodaan jotain omaa tekstin tärkeiden asioiden pohjalta. Oma prosessointi pakottaa työmuistin toimintaan ja liittää uutta tietoa vanhaan. Näin asioilla on mahdollisuus siirtyä säilömuistiin.

Keinot:

  • miellekartta, käsitekartta, aikajana, sarjakuva, laulu, loru, draama, tiivistelmä, opetuskeskustelu, parikeskustelu tai asian purku ryhmässä

 

4. Kertaus

Kerrataan asia käyttämällä prosessoinnin tuotoksia (esim. tiivistelmää tai miellekarttaa). Mitä vähemmän tarvitsee palata alkuperäiseen tekstiin sitä parempi!


*Tämä on koko ohjeen tärkein asia! Teksti tulee pilkkoa ennen varsinaista lukemista 2-4 virkkeen paloiksi, jotka merkitään kynällä. Lukiessa pysähdytään merkin kohdalle ja tehdään lyhyt muistiinpano.

KYLLÄ, HALUAN OPPIA NOPEAMMIN JA TYÖSKENNELLÄ TEHOKKAAMMIN!


Jaa kirjoitus sosiaalisessa mediassa