« takaisin

Osa 4 - Kuinka luet tätä kirjaa

[fa icon="calendar'] 22.11.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

rachel-722081-unsplash

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 4 - Kuinka luet tätä kirjaa

Tämän kirjan tarkoitus on tehdä sinusta parempi oppija ja ehkä opettajakin. Tämä kirja on oppimisen työkalupakki. Kirja on kirjoitettu niin, että sitä voi lukea kahdella tavalla: Joko niin, että omaksut kirjasta vain pääasiat ja syvennät oppimistasi mahdollisesti myöhemmin tai niin, että luet koko kirjan. Kirjassa on kolme osaa: 1. Oppimisen peruspilarit, 2. Uutta tutkimustietoa oppimisesta, 3. Käytännön harjoitukset.

Sinulla ei ehkä ole mahdollisuutta lukea koko kirjaa, vaan haluat vain selvittää pääasiat kirjasta ja ottaa käyttöösi käytännön vinkit oppimisen tehostamiseksi. Tällöin suosittelen sinulle jokaisen luvun alussa olevaa tiivistelmää, joka on kirjoitettu tummennetulla kursiivilla. Lisäksi kannattaa lukea käytännön vinkit tehokkaaseen oppimiseen, muistiin ja opiskeluun kirjan kolmannesta osasta, jotka ovat niin ikään kirjoitettu kursiivilla.

Jos aihepiiri kiinnostaa syvällisemmin ja kiinnostuksesi herää tiivistelmiä lukiessa, suosittelen luonnollisesti kirjan lukemista kannesta kanteen. Tällöin saat perusteellisemman selvityksen ja perustelut sille, miksi suosittelen jotain oppimisstrategiaa tai mihin tutkimukseen jokin väite perustuu.

Kirja on tarkoitettu yleisteokseksi kaikille oppimisesta kiinnostuneille. Sen vuoksi tekstin ei ole tarkoitus olla tieteellisen tekstin kaltaista vaan helposti lähestyttävää, helppolukuista ja etenevää. Lukujen lopussa on kuitenkin kirjallisuus- ja lähdeluettelo, josta kiinnostuneet lukijat saavat lisää tietoa oppimiseen, muistiin ja tarkkaavaisuuteen liittyvistä asioista.

Jotta saisit tästä kirjasta irti parhaan mahdollisen hyödyn, olen kirjoittanut seuraavaan lukuun ohjeet ymmärtävään lukemiseen, joita noudattamalla pääset varmasti parempaan lopputulokseen kuin vain lukemalla tekstin läpi. Voi olla, että tällä tavalla käytät kirjan parissa hieman enemmän aikaa. Näitä ohjeita soveltamalla pystyt tulevaisuudessa parantamaan minkä tahansa kirjan tai tekstiaineiston omaksumista.

Jokaisen luvun alussa on lyhyt monivalintatesti. Tee se ja saatat huomata, ettet välttämättä osannut ennestään montaakaan asiaa. Tämän ei ole tarkoitus masentaa sinua, vaan tarkoitus on poistaa väärää positiivista käsitystä omasta osaamisesta eli osaamisharhaa, joka on muistiamme myrkyttävä voima. Kun ole lukenut luvun ohjeideni mukaan, palaa testiin ja huomaat, että nyt osaat luultavasti vastata useimpiin kysymyksiin. Tämä lisää uskoasi omiin mahdollisuuksiisi. Sillä taas on positiivinen vaikutus motivaatioosi ja oppimiseesi.

Oppimisessa uudet asiat ja käsitteet liittyvät aikaisemmin opittujen käsitteiden verkkoon, ja käsitteiden välille muodostuu uusia yhteyksiä. Aihepiiriin liittyvät aikaisemmin omaksutut käsitteet saattavat olla virheellisiä. Oppimistilanteessa on tärkeää aktivoida aikaisemmin omaksuttu tieto, jotta virheelliset käsitteet ja mahdolliset virheelliset yhteydet käsitteiden välillä on mahdollista korjata. Paitsi osaamisharhan oikaisijana monivalintatesti toimii tässä kirjassa myös aiheeseen liittyvän aikaisemman tiedon aktivoijana.

Monivalintatestin jälkeen seuraa lyhyt tiivistelmä luvun keskeisistä asioista ja kysymyksistä, joihin luku vastaa. Tämä yhteenveto on tarkoituksella luvun alussa eikä lopussa, kuten oppikirjoissa yleensä. Kokemukseni mukaan helpompi lukea tekstiä, josta tietää jo perusasiat. Silloin lukemaansa on helpompi liittää uutta tietoa lukiessaan. Luvun oleellisimmat asiat voi myös hyvin kerrata luvun lopussa olevasta yhteenvedosta, koska se on sama yhteenveto kuin alussa. Nyt luet sitä vain erilaisin silmin.

KYLLÄ, HALUAN OPPIA NOPEAMMIN JA TYÖSKENNELLÄ TEHOKKAAMMIN!


Jaa kirjoitus sosiaalisessa mediassa