« takaisin

Osa 15 - Ihmisen perustarpeet

[fa icon="calendar'] 10.01.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

 

gratisography-267H

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 15 - Ihmisen perustarpeet

 

Palkkioon ja rangaistukseen perustuva motivaatiomalli on kehitetty alun perin tilanteisiin, joissa vahvistaminen on liittynyt ihmisen fysiologisiin perustarpeisiin. Edward Deci ja Richard Ryan ovat sen sijaan kehittäneet laajalti tunnetun “itsemääräämisteorian(Self-determination theory), jonka perusajatus on psykologisten perustarpeiden merkitys ihmisen motivaatiolle. Teorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta: 1. Tarve tuntea itsensä päteväksi (competence) 2. Tarve sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen (relatedness) ja 3. Tarve itsemääräämiseen (autonomy). Näiden kolmen tarpeen tyydyttyminen tuottaa ihmiselle tyydytystä ja sitä kautta lisää sisäistä motivaatiota.

Frank Martela on tarkentanut psykologiset perustarpeet niin, että autonomy on valinnan- ja toiminnanvapautta, jossa tekeminen ei tunnu ulkoa ohjatulta ja kokee asian omakseen. Competence taas tarkoittaa yksilön kokemusta osaamisesta ja pärjäämisestä. Parhaimmillaan tämä johtaa flow-tilaan, josta jäljempänä. Relatedness taas on tarvetta olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Haluamme tulla kohdatuksi aidolla ja syvällisellä tavalla. Hyvinvointimme on vahvasti kytköksissä lähipiiriimme.

Mielenkiinnon vuoksi on pakko lisätä tähän Martelan oma tutkimustulos siitä, että on olemassa neljäskin psykologinen perustarve: Ihmisen tarve tehdä hyvää (benevolence). Se tarkoittaa ihmisen tarvetta välittää muista ihmisistä, auttaa heitä ja kärsiä nähdessään kärsimystä. Tästä neljännestä perustarpeesta ovat tutkimukset vielä kesken, mutta mielestäni se on ehdottomasti tässä mainitsemisen arvoinen tutkimuskohde. (http://frankmartela.fi) Tätä kirjoittaessani Martela ja Richard Ryan ovat saaneet valmiiksi ensimmäisen julkaistun tutkimuksen aiheesta. Tutkimuksessa osoitettiin neljässä eri kokeessa, että toisten ihmisten auttaminen lisää ihmisen hyvinvointia ja saattaa hyvinkin olla ihmisen neljäs psykologinen perustarve. http://yle.fi/uutiset/uusi_tutkimus_todistaa_ihmisilla_on_synnynnainen_tarve_tehda_hyvaa/8351121

Martela on myös nimennyt uudestaan ihmisen psykologiset perustarpeet suomeksi. Hän kutsuu niitä termeillä vapaus, virtaus ja vastuu. Vapaus on tunne vaikutusmahdollisuuksista omaan elämäänsä. Virtaus on sitä, että saa asioita tapahtumaan saavuttaa päämääriään ja vastuu on tietoisuutta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta riippuvuudesta toisiin ihmisiin. Virtaus voidaan kääntää myös flow-kokemukseksi, joka on aivan oma näkökulmansa motivaatioon. Tässä yhteydessä virtaus ei kuitenkaan ole sama kuin flow-kokemus. Flow-kokemuksesta ja sen suhteesta motivaatioon jäljempänä lisää. (http://ajattelunammattilainen.fi/2012/11/28/vapaus-virtaus-ja-vastuu-sisaisen-motivaation-kolme-tukipilaria/)

KYLLÄ, HALUAN OPPIA NOPEAMMIN JA TYÖSKENNELLÄ TEHOKKAAMMIN!


Jaa kirjoitus sosiaalisessa mediassa