« takaisin

Osa 21 - Flow ja oppiminen

[fa icon="calendar'] 01.02.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

austin-neill-196704-unsplash

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 21 - Flow ja oppiminen

Olennaista flow-kokemuksessa on oppimisen kannalta se, että Csikszentmihalyin mukaan tällainen kokemus voidaan laajentaa myös toimintoihin, jotka alun perin ovat olleet ulkoiseen palkkioon tai pakkoon perustuvia. Toisin sanoen oppimistilanne, joka syntyy osittain tai kokonaan pakotettuna (esim. koulu tai pääsykoe) voidaan yksilön mielessä tietyissä tilanteissa muuttaa autoteliseksi flow- kokemukseksi. Esimerkkinä voisi pitää vaikka halkojen hakkaamista ja pinoamista, joka on rutiininomaisesti hoidettava tehtävä. Kuitenkin olemme saaneet ihailla lehdistä ihmisiä, jotka ovat omistautuneet täydellisen halkopinon rakentamiselle kuviointeineen ja tarkkaan harkittuine muotoineen.

Vaikka eri ihmiset eroavat toisistaan siinä, kuinka voimakas taipumus heillä on autoteliseen kokemukseen, flow-teoria olettaa, että tämä taito on opittavissa. Ihmisen on mahdollista löytää sisäisesti palkitsevaa autotelista kokemusta sellaisestakin toiminnasta, joka aikaisemmin on tuntunut hänestä pakonomaiselta velvollisuudelta. Tästä esimerkkinä käy vaikkapa kuntosaliharjoittelu tai lenkkeily, jonka moni aloittaa vaikkapa lääkärin tai puolison painostamana, mutta johon hurahtaa ajan kuluessa.

Oppimisen kannalta jokaisen meistä olisi syytä etsiä niitä tapoja, joilla tylsästä, puuduttavasta, ahdistavasta ja pelottavasta oppimiskokemuksesta voisi löytää autotelisen sisäisen motivaation lähteen. Jäljempänä käsitellään metakognitiota, eli oman ajattelun ajattelua. Yksi metakognition tärkeimmistä tehtävistä oppimiseen liittyen on löytää motivaatio oppimiselle. Tietoinen autoteliaan pyrkiminen silloin, kun alunperin motivaatio on ulkoinen, onkin suurelta osin metakognitiivisten valmiuksien armoilla.

KYLLÄ, HALUAN OPPIA NOPEAMMIN JA TYÖSKENNELLÄ TEHOKKAAMMIN!


Jaa kirjoitus sosiaalisessa mediassa