Tuomo Loukomies


Viimeisimmät kirjoitukset

Osa 15 - Ihmisen perustarpeet

[fa icon="calendar'] 10.01.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

 

Lue lisää

Osa 14 - Älä usko kaikkea mitä ajattelet

[fa icon="calendar'] 07.01.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 14 - Älä usko kaikkea mitä ajattelet

Ihmisen todellisuus ei ole totta. Subjektiivinen todellisuus ei ole sama asia kuin objektiivinen realismi. Todellisuus on aina tulkitsijan näkemys asiasta. Vanha Buddhalainen kysymys siitä, kuuluuko ääntä, jos puu kaatuu metsässä, mutta kukaan ei sitä kuule, on hyvä esimerkki subjektiivisestä todellisuudesta: Ääntä ei kuulu. Puun kaatuminen tuottaa kyllä painetta ja  värähtelyä ilmassa, mutta ääni syntyy vasta havaitsijan aivoissa. Mielessä oleva käsitys siitä, millaisessa todellisuudessa elämme on vain mielen luoma kuva todellisuudesta. Joni Martikainen on kirjoittanut aiheesta loistavan kirja Älä usko kaikkea mitä ajattelet. Aivomme käsittelevät aistitietoa, joka on usein vajaavaista. Puutteet aivot korjaavat arvaamalla. Esimerkiksi näköaistimme sammuu ja käynnistuu kolme kertaa sekunnissa. Väliin jäävät mikrosekunnit aivot korvaavat rakentamalla parhaan mahdollisen arvauksen.

Lue lisää

Osa 13 - Kuka oppii ja miksi?

[fa icon="calendar'] 04.01.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 13 - Kuka oppii ja miksi?

 

Oppimisen kannalta olennaista on oppijan selitys oppimis- tai koetapahtumista ja niiden tuloksista. Oppija, jonka näkemys oppimisestaan perustuu siihen, että olosuhteet ja todellisuus ovat muuttuvia ja niihin voi vaikuttaa, uskoo, että harjoittelemalla ja työnteolla voi saavuttaa parempia tuloksia. Toisaalta oppija, joka uskoo lahjakkuuden olevan oppimistulosten kannalta merkittävin tai jopa ainoa asia, uskoo, ettei mikään määrä työtä voi parantaa tuloksia. Tällöin syy nähdään pysyvänä, synnynnäisenä ja muuttumattomana.

Lue lisää

Osa 12 - Positiiviset harhakuvitelmat

[fa icon="calendar'] 20.12.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 12 - Positiiviset harhakuvitelmat

On käynyt ilmi, että palautteen laadulla on aivan olennainen merkitys motivaatiolle ja sitä kautta oppimiselle. Palautteen saaminen on aina olennaista motivaation kannalta. Vaikka monet behavioristiset motivaatiomallit ovatkin korvattu monimutkaisemmilla selitysmalleilla kuin suoralla syy-seuraus- suhteen selityksellä, niin opettajan tai vanhemman antaman palautteen määrää ja laatua ei voi jättää tarkastelematta käsiteltäessä oppimiseen liittyvää motivaatiota.

Lue lisää

Osa 11 - Työ ennen hupia

[fa icon="calendar'] 17.12.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 11 - Työ ennen hupia

Niiden ihmisten, joilla impulssikontrolli on heikko, on harjoiteltava itsekuria ja lykättyä tarpeentyydytystä. Vanha sanonta “työ ennen hupia” pitää siinä mielessä paikkansa, että harvemmin ihminen pystyy hyviin oppimissuorituksiin näkemättä vaivaa. Ja jos pystyykin, niin oppimistulokset eivät tällöin ole juuri koskaan pysyviä. Myös Viljamaa puhuu itsekurin käsitteestä ja työnteon merkityksen ymmärtämisestä. Oppimisen kannalta onkin olennaista ymmärtää, että pysyvää tiedollista oppimista harvemmin tapahtuu ilman työtä ja vaivannäköä. Elisabeth ja Robert Bjork kuvaavat ilmiötä käsitteellä “desirable difficulties”. Carol Dweck taas kuvaa asiaa lauseella:“Effortful learning changes the brain” Palaamme halutun haasteen periaatteeseen kirjassa myöhemmin

Lue lisää

Osa 10 - Vaahtokarkkikoe

[fa icon="calendar'] 13.12.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 10 - Vaahtokarkkikoe

Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa kirjoittaa Helsingin sanomien (HS 13.8.2015) artikkelissa nimenomaan lykätyn tarpeentyydytyksen merkityksestä ihmisen menestykselle myöhemmässä elämässä. Viljamaa viittaa kuuluisaan Stanfordin yliopiston “vaahtokarkkikokeeseen”, jossa testattiin lasten kärsivällisyyttä ja impulssikontrollia siten, että heidät laitettiin huoneeseen, jossa oli pöydällä lautasella vaahtokarkki. Heille sanottiin, että jos he odottavat vartin, he saavat kaksi vaahtokarkkia.

Lue lisää

Osa 9 - Mitä on motivaatio

[fa icon="calendar'] 10.12.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 9 - Mitä on motivaatio

Motivaatio on perinteisesti määritelty sisäiseksi tilaksi, joka saa aikaan, ohjaa ja pitää yllä toimintaa. Motivaatio vaikuttaa siihen, mitä valintoja yksilö tekee eri toimintavaihtoehtojen välillä. Yksi näkökulma motivaatioon on ollut tutkia yksilön tavoitteita, mahdollisuuksia vaikuttaa omaan toimintaansa ja hänen tunteidensa viriämistä. Tämä tarkoittaa, että vaikkapa opiskelijan itse itselleen asettamat tavoitteet voivat vaihdella sekä sisältönsä- että laajuutensa puolesta eri henkilöiden välillä paljonkin. Tämän luvun alun tarinassa matematiikan kurssilaiset kokivat kurssille tullessaan, että heillä ei ole valtaa vaikuttaa omaan osaamiseena matematiikassa ja heidät on tuomittu epäonnistumaan. Heidän tunteensa matematiikkaa kohtaan olivat negatiivisia.

Lue lisää

Osa 8 - Motivaatio ja palkitseminen

[fa icon="calendar'] 06.12.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 8 - Motivaatio ja palkitseminen

Voidaan hyvällä syyllä todeta, että kaikki oppiminen alkaa motivaatiosta. Ilman motivaatiota ei voi syntyä oppimista. Jonkinlainen motivaatio on oltava. Motivaatio ei välttämättä ole aina kovinkaan korkeatasoista, se voi olla ulkoa käsin ohjautunutta tai heikkolaatuista, mutta jonkinlainen motivaatio eli liikuttaja on oltava, jotta voidaan olettaa aktivoitumista ja oppimista tapahtuvan.

Lue lisää

Osa 7 - Santa Fé

[fa icon="calendar'] 03.12.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 7 - Santa Fé

 Ydinsukellusvene Santa Fé:n kapteeni David Marquet kuvaa kirjassaan “Turn the ship around” tilannetta, jossa auktoriteettiin perustuva johtaminen tulee tiensä päähän. Hän opiskeli vuoden sukellusvene “Olympian” järjestelmiä ja johtamista, vain huomatakseen saavansa komennettavakseen täysin toisenlaisen “Santa Fé”:n. “Santa Fé” oli laivaston naurun kohde, jota käytettiin koulutuksissa varoittavana esimerkkinä siitä, miten asioita ei pidä tehdä. Marquet:n tehtävä oli muuttaa Sukellusveneen kulttuuri ja tehdä siitä laivaston ylpeys.

Lue lisää

Osa 6 - Oppimisen peruspilarit

[fa icon="calendar'] 29.11.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 6 - Oppimisen peruspilarit

 

Motivaatio

Työskentelin aikanaan eräässä Helsingin lukiossa erityisopettajana. Koulu oli tuolloin, ja taitaa olla edelleenkin, kielipainotteinen lukio. Vaikka en uskokaan jaotteluun “kielipäästä” ja “matikkapäästä”, koulussa oli syystä tai toisesta korkea hylkäysprosentti ensimmäisellä lyhyen matematiikan kurssilla. Kurssi käsittelee lukiomatematiikan perusasiota, kuten yhtälönratkaisua, ja sillä kerrataan mm. prosenttilaskua ja polynomilaskentaa.

Lue lisää