Osa 30 - Tarkkaavaisuuden ylläpitämisen vaikeus

[fa icon="calendar'] 28.03.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

 

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 30 - Tarkkaavaisuuden ylläpitämisen vaikeus

Toinen puoli tarkkaavaisuutta on ylläpitää tarkkaavaisuutta tietyn ajan tiettyyn tehtävään. Englanniksi puhutaan käsitteestä attention span, jonka voisi suomentaa vaikkapa tarkkaavaisuusjaksoksi. Tarkkaavaisuusjakso on aika, jonka ihminen jaksaa keskittyä yhtäjaksoisesti tiettyyn tehtävään. Tämän jälkeen pitää ajatukset ja tarkkaavaisuus kerätä uudelleen. Uudelleenjärjestämisen jälkeen voi tarkkaavaisuustehtävää jatkaa. Esimerkki tarkkaavaisuusjaksosta voisi olla tämän luvun johdantoesimerkin työskentelyaika, jota pidennettiin pikku hiljaa. Erityisluokassani keskityin ensisijaisesti juuri tarkkaavaisuusjakson hallintaan. Tehtävien aloittaminen palkinnon motivoimana sekä riittävän lyhyt tarkkaavaisuusjakso tuottivat onnistumisen kokemuksia, jotka käynnistivät positiivisen onnistumisen kierteen.

Lue lisää

Osa 29 - Tarkkaavaisuuden suuntaaminen on tietoisen toiminnan aloittamista

[fa icon="calendar'] 25.03.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

 

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 29 - Tarkkaavaisuuden suuntaaminen on tietoisen toiminnan aloittamista

Tarkkaavaisuuden suuntaaminen eli taskulampun osoittaminen sinne, mikä tulee huomioida ja tunnistaa, on oppimisen perusedellytys. Motivaatio tai sattuma tuo eteemme ärsykkeen ja tarkkaavaisuuden suuntaaminen mahdollistaa tietoisen aistihavainnon. Jos esimerkiksi sinulla on tulossa koe tai tentti ja sinulla on jonkinlainen motivaatio opiskella siihen, hankit itsellesi tenttikirjan ja menet kirjastoon. Seuraavaksi istut alas, otat kirjan esiin ja alat tutkia sitä. Nyt suuntaat tarkkaavaisuutesi tietoisesti siihen. Luet kirjan sisällysluettelon ja alat tutkia kirjaa tarkemmin. Viiden minuutin kuluttua sinusta alkaa tuntua siltä, että kirja on tylsä, etkä jaksaisi keskittyä siihe. Tällöin on kyse tarkkaavaisuuden ylläpitämisestä: Kuinka pitkään jaksat ylläpitää tavoitteellista toimintaa, joka ei välttämättä motivoi tai tunnu kiinnostavalta.

Lue lisää

Lue tämä, jos edessäsi on pääsykoe, ylioppilaskirjoitukset tai tentti

[fa icon="calendar'] 15.03.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Oppiminen

Suomen kielessä on ongelma. Meillä menevät lukeminen (reading) ja opiskeleminen (studying) sekaisin. “Luitko tenttiin” kysytään ja päivitellään kuinka paljon joku on lukenut. Abeilla on “lukuloma” ja toisen asteen yleissivistävä opinahjokin on nimeltään “lukio”. Siis paikka, jossa luetaan.

Ensimmäinen opetus

Tässä tulee ensimmäinen opetus. Oppiminen ja lukeminen eivät ole sama asia, eivätkä ne aina ole edes kausaalisessa suhteessa keskenään. Kausaliteetti tarkoittaa sitä, että asioiden välillä on syy-seuraus- suhde. Korrelaatio taas tarkoittaa ilmiöiden samanaikaisuutta. Kuten tästä linkistä voi todeta, korrelaatio ei tarkoita, että asioilla olisi syy-seuraus- suhde, vaikka ne samanaikaisesti esiintyisivätkin. Korrelaatio on riippuvuussuhde, kausaalinen tai ei.

Kyllä! Haluan tietää miten voisin oppia nopeammin ja työskennellä tehokkaammin.

Lue lisää

Osa 28 - Helppo konsti parantaa tarkkaavaisuutta

[fa icon="calendar'] 07.03.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

 

Lue lisää

Osa 27 - Emme voi oppia sellaista, jota emme tiedosta

[fa icon="calendar'] 04.03.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

 

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 27 - Emme voi oppia sellaista, jota emme tiedosta

 

Tarkkaavaisuudeksi kutsutaan niitä kognitiivisia prosesseja jotka mahdollistavat tavoitteellisen toiminnan suhteessa ulkopuoliseen maailmaan. Lyhyesti ilmaistuna tarkkaavaisuus on huomion kohdistamista johonkin ulkoiseen kohteeseen tai toimintaan.

Lue lisää