Lue tämä, jos edessäsi on pääsykoe, ylioppilaskirjoitukset tai tentti

[fa icon="calendar'] 15.03.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Oppiminen

Suomen kielessä on ongelma. Meillä menevät lukeminen (reading) ja opiskeleminen (studying) sekaisin. “Luitko tenttiin” kysytään ja päivitellään kuinka paljon joku on lukenut. Abeilla on “lukuloma” ja toisen asteen yleissivistävä opinahjokin on nimeltään “lukio”. Siis paikka, jossa luetaan.

Ensimmäinen opetus

Tässä tulee ensimmäinen opetus. Oppiminen ja lukeminen eivät ole sama asia, eivätkä ne aina ole edes kausaalisessa suhteessa keskenään. Kausaliteetti tarkoittaa sitä, että asioiden välillä on syy-seuraus- suhde. Korrelaatio taas tarkoittaa ilmiöiden samanaikaisuutta. Kuten tästä linkistä voi todeta, korrelaatio ei tarkoita, että asioilla olisi syy-seuraus- suhde, vaikka ne samanaikaisesti esiintyisivätkin. Korrelaatio on riippuvuussuhde, kausaalinen tai ei.

Kyllä! Haluan tietää miten voisin oppia nopeammin ja työskennellä tehokkaammin.

Lue lisää

Osa 28 - Helppo konsti parantaa tarkkaavaisuutta

[fa icon="calendar'] 07.03.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

 

Lue lisää

Osa 27 - Emme voi oppia sellaista, jota emme tiedosta

[fa icon="calendar'] 04.03.2019  |  Tuomo Loukomies  |  Blogi, Oppiminen, Metataidot

 

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 27 - Emme voi oppia sellaista, jota emme tiedosta

 

Tarkkaavaisuudeksi kutsutaan niitä kognitiivisia prosesseja jotka mahdollistavat tavoitteellisen toiminnan suhteessa ulkopuoliseen maailmaan. Lyhyesti ilmaistuna tarkkaavaisuus on huomion kohdistamista johonkin ulkoiseen kohteeseen tai toimintaan.

Lue lisää