Osa 10 - Vaahtokarkkikoe

[fa icon="calendar'] 13.12.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 10 - Vaahtokarkkikoe

Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa kirjoittaa Helsingin sanomien (HS 13.8.2015) artikkelissa nimenomaan lykätyn tarpeentyydytyksen merkityksestä ihmisen menestykselle myöhemmässä elämässä. Viljamaa viittaa kuuluisaan Stanfordin yliopiston “vaahtokarkkikokeeseen”, jossa testattiin lasten kärsivällisyyttä ja impulssikontrollia siten, että heidät laitettiin huoneeseen, jossa oli pöydällä lautasella vaahtokarkki. Heille sanottiin, että jos he odottavat vartin, he saavat kaksi vaahtokarkkia.

Lue lisää

Osa 9 - Mitä on motivaatio

[fa icon="calendar'] 10.12.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 9 - Mitä on motivaatio

Motivaatio on perinteisesti määritelty sisäiseksi tilaksi, joka saa aikaan, ohjaa ja pitää yllä toimintaa. Motivaatio vaikuttaa siihen, mitä valintoja yksilö tekee eri toimintavaihtoehtojen välillä. Yksi näkökulma motivaatioon on ollut tutkia yksilön tavoitteita, mahdollisuuksia vaikuttaa omaan toimintaansa ja hänen tunteidensa viriämistä. Tämä tarkoittaa, että vaikkapa opiskelijan itse itselleen asettamat tavoitteet voivat vaihdella sekä sisältönsä- että laajuutensa puolesta eri henkilöiden välillä paljonkin. Tämän luvun alun tarinassa matematiikan kurssilaiset kokivat kurssille tullessaan, että heillä ei ole valtaa vaikuttaa omaan osaamiseena matematiikassa ja heidät on tuomittu epäonnistumaan. Heidän tunteensa matematiikkaa kohtaan olivat negatiivisia.

Lue lisää

Osa 8 - Motivaatio ja palkitseminen

[fa icon="calendar'] 06.12.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 8 - Motivaatio ja palkitseminen

Voidaan hyvällä syyllä todeta, että kaikki oppiminen alkaa motivaatiosta. Ilman motivaatiota ei voi syntyä oppimista. Jonkinlainen motivaatio on oltava. Motivaatio ei välttämättä ole aina kovinkaan korkeatasoista, se voi olla ulkoa käsin ohjautunutta tai heikkolaatuista, mutta jonkinlainen motivaatio eli liikuttaja on oltava, jotta voidaan olettaa aktivoitumista ja oppimista tapahtuvan.

Lue lisää

Osa 7 - Santa Fé

[fa icon="calendar'] 03.12.2018  |  Tuomo Loukomies  |  Metataidot, Oppiminen, Blogi

Kirjoitin 2015-2017 omaksi huvikseni kirjan oppimisesta, jolle en sen jälkeen ole tehnyt mitään. Päätin näiden vuosien jälkeen hyödyntää sitä jollain tavalla ja julkaisen sen nyt blogissani pieninä paloina, ikään kuin jatkokertomuksena.

Antoisia lukuhetkiä tästä hamaan tulevaisuuteen.

Tuomo Loukomies


OSA 7 - Santa Fé

 Ydinsukellusvene Santa Fé:n kapteeni David Marquet kuvaa kirjassaan “Turn the ship around” tilannetta, jossa auktoriteettiin perustuva johtaminen tulee tiensä päähän. Hän opiskeli vuoden sukellusvene “Olympian” järjestelmiä ja johtamista, vain huomatakseen saavansa komennettavakseen täysin toisenlaisen “Santa Fé”:n. “Santa Fé” oli laivaston naurun kohde, jota käytettiin koulutuksissa varoittavana esimerkkinä siitä, miten asioita ei pidä tehdä. Marquet:n tehtävä oli muuttaa Sukellusveneen kulttuuri ja tehdä siitä laivaston ylpeys.

Lue lisää